Διαγραφή e-mail από τον διακομιστή για να μην γεμίζει το mailbox – Outlook

Ρυθμίσεις για το Microsoft Outlook και λογαριασμούς e-mail τύπου POP3:

  1. Στο μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στην εντολή Λογαριασμοί αλληλογραφίας
  2. Κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή ή αλλαγή υπαρχόντων λογαριασμών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου -> Επόμενο.
  3. Επιλέξτε το λογαριασμό υπηρεσίας παροχής Internet (ISP) και κάντε κλικ στο κουμπί Αλλαγή
  4. Κάντε κλικ στην καρτέλα Για προχωρημένους και στην περιοχή Παράδοση, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Αντίγραφο μηνυμάτων στο διακομιστή.
  5. Επιλέξτε ένα από τα εξής:
    • Κατάργηση από το διακομιστή μετά από x ημέρες. (Πραγματοποιείται λήψη των μηνυμάτων e-mail στον υπολογιστή σας, ωστόσο παραμένουν στο διακομιστή για τις ημέρες που καθορίσατε.)
    • Κατάργηση από το διακομιστή αφού διαγραφεί από το φάκελο ‘Διαγραμμένα’. (Γίνεται λήψη των μηνυμάτων e-mail στον υπολογιστή σας, αλλά παραμένουν στο διακομιστή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επ’ αόριστον, μέχρι να διαγράψετε το μήνυμα στο Outlook και να αδειάσετε το φάκελο Διαγραμμένα)
  6. Επιλέξτε: OK -> Τέλος
Back to Top

Philoxenos 2003-2015 | Αριθμός Μητρώου (EETT) 08-320 Όροι Χρήσης | Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ 20%