Συμμόρφωση με GDPR
Τα προσωπικά σας δεδομένα και εσείς είστε ασφαλείς μαζί μας. O Φιλόξενος είναι συμβατός με τα πρότυπα που ορίζει ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ).
O Φιλόξενος ολοκλήρωσε πρόσφατα όλες τις απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου να συμμορφωθεί πλήρως με τον Γενικό Κανονισμό περί Προστασίας Δεδομένων.
Σύμφωνα με την εταιρική μας φιλοσοφία:

– Ένας πλήρης έλεγχος εταιρικών διαδικασιών, δεδομένων και μέτρων ασφαλείας έχει ολοκληρωθεί.
– Οι απαραίτητες εταιρικές αποφάσεις έχουν υιοθετηθεί.
– Ο κώδικας δεοντολογίας για όλο το προσωπικό της εταιρείας μας έχει εφαρμοστεί.
– Το προσωπικό της εταιρείας μας έχει πλήρως εκπαιδευτεί.

Ο Διαχειριστής Προστασίας Δεδομένων της εταιρείας μας είναι υπεύθυνος για όλους τους σκοπούς διασφάλισης των προσωπικών δεδομένων, ο οποίος μπορεί:

– Να σας παρέχει βοήθεια σε σχέση με οτιδήποτε χρειάζεστε σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα, τα οποία μοιράζεστε μαζί μας.
– Να σας ενημερώσει σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο σεβόμαστε, προστατεύουμε και επεξεργαζόμαστε με νόμιμο τρόπο τα δεδομένα σας.

H πολιτική προστασίας απορρήτου της εταιρείας μας είναι ενημερωμένη και διατίθεται στο διαδίκτυο έτσι ώστε να διαβεβαιώσουμε ότι καταλαβαίνετε απολύτως τις ενέργειες που κάνουμε σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα.
Ο τρόπος άσκησης των δικαιωμάτων προστασίας των δεδομένων σας μπορεί να επιτευχθεί μέσω του portal μας με εύκολα διαχειρίσιμους τρόπους.
Οι πολιτικές και διαδικασίες που έχουν εφαρμοστεί έχουν ως στόχο:

– Την ασφαλή διατήρηση των δεδομένων σας.
– Την διατήρηση των δεδομένων σας ως εμπιστευτικά.
– Την διατήρηση των ελάχιστα απαιτούμενων προσωπικών δεδομένων και την ασφαλή καταστροφή των υπολοίπων.
– Την χρησιμοποίηση των δεδομένων σας μόνο για σαφείς, νόμιμους και ρητά περιγραφόμενους σκοπούς.
– Την διευκόλυνση σας για να μας ενημερώσετε για οποιεσδήποτε αλλαγές στα προσωπικά σας δεδομένα.
– Την διασφάλιση ότι σας επιστρέφουμε έγκαιρα τα δεδομένα σας και σταματάμε να κάνουμε χρήση τους, εφόσον το επιθυμείτε.

Έχει επιβεβαιωθεί από την πλευρά μας ότι τα έντυπα αντίγραφα με τα προσωπικά σας δεδομένα είναι ασφαλή και ιδιωτικά.
Όλα τα ηλεκτρονικά αρχεία των προσωπικών σας δεδομένων έχει διασφαλιστεί ότι θα εκτίθενται μόνο από εκείνους που προβλέπεται με βάση το αντικείμενο εργασίας τους.
Οι φορητές συσκευές μας προστατεύονται απόλυτα έτσι ώστε τα προσωπικά σας δεδομένα που εκτίθενται σε αυτές να παραμένουν ασφαλή.
Υπάρχει μια πλήρης καταγραφή για οποιαδήποτε ενέργεια κάνουμε σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα.
Έχουν ληφθεί όλες οι προφυλάξεις έτσι ώστε να διασφαλίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο ότι δεν θα υπάρξει παραβίαση των δεδομένων σας, στην περίπτωση που αυτό συμβεί, θα σας κρατήσουμε ενήμερους το συντομότερο και θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να εξασφαλίσουμε εκ νέου την ασφάλεια τους.
Όλοι οι παραπάνω όροι ανανεώνονται και ενημερώνονται σε περιοδική βάση έτσι ώστε τα προσωπικά σας δεδομένα μαζί μας να είναι πάντοτε σεβαστά από την πλευρά μας.
Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο privacy@philoxenos.com σε περίπτωση που χρειάζεστε διευκρινίσεις

Back to Top

Philoxenos 2003-2019 | Αριθμός Μητρώου (EETT) 08-320 | Όροι Χρήσης | Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και χρήσης Cookies | Συμμόρφωση με GDPR | Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ 24%.

Χρησιμοποιούμε cookies, προκειμένου να σας εξασφαλίσουμε μοναδική εμπειρία περιήγησης στον ιστότοπό μας. Περισσότερες Πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close