Ο Φιλόξενος διαθέτει διακομιστές (servers), οι οποίοι είναι συνδεδεμένοι με το Διαδίκτυο (Internet). Ο Φιλόξενος διαθέτει αυτούς τους διακομιστές, ή μέρος αυτών στους πελάτες τους. Οι πελάτες του Φιλόξενου αποδέχονται και συμφωνούν με τους όρους που περιέχονται στο παρόν κείμενο με κάθε παραγγελία που πραγματοποιούν.

Υπηρεσίες

Ο Φιλόξενος παρέχει τις υπηρεσίες του στους πελάτες του και γνωστοποιεί σε αυτούς τις απαραίτητες τεχνικές λεπτομέρειες. Ο Φιλόξενος φροντίζει για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών.
Ο Φιλόξενος ενημερώνει σε κάθε περίπτωση και όταν αυτό είναι εφικτό για όλες τις εργασίες που μπορεί να επηρεάσουν για τη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών.
Ο πελάτης συμφωνεί ότι θα διαχειρίζεται μόνος του και θα τοποθετεί το υλικό του στους εξυπηρετητές χωρίς να απαιτείται καμία επιπρόσθετη εργασία από τον Φιλόξενο.
Ο πελάτης συμφωνεί ότι έχει τις απαιτούμενες γνώσεις για να χειριστεί τις υπηρεσίες που προμηθεύεται από τον Φιλόξενο και ότι ο Φιλόξενος δεν απαιτείται να του προσδώσει περαιτέρω γνώσεις.
Ο Φιλόξενος δικαιούται να κρατάει αντίγραφα ασφαλείας στους εξυπηρετητές του ώστε να μπορεί να επαναφέρει αρχεία σε τυχόν καταστροφές, αλλά δεν εγγυάται για τα αρχεία που είναι τοποθετημένα στους εξυπηρετητές του, εκτός αν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά με κάποιον συγκεκριμένο πελάτη.
Ο πελάτης δύναται να ζητήσει επιπρόσθετα υπηρεσίες επιμόρφωσης για τη διαχείριση του λογαριασμού του και τη λειτουργία του Διαδικτύου και ο Φιλόξενος να τις παρέχει έναντι αμοιβής.

Τεχνική υποστήριξη

Η ομάδα τεχνικής υποστήριξης του Φιλόξενου παρέχει υποστήριξη μόνο για δημοφιλή software με επαρκές documentation, τα οποία έχουν εγκατασταθεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή. Επίσης υποστηρίζονται και δημοφιλή add-ons (features, modules, plugins, κ.α.) του προαναφερόμενου software, πάντα με την προϋπόθεση να υπάρχει διαθέσιμο επαρκώς τεκμηριωμένο documentation. Η ομάδα τεχνικής υποστήριξης του Φιλόξενου διασφαλίζει για τα υποστηριζόμενα software (web server, FTP server, mail server, DB server, Domain Name Server, κ.α.) την ορθή εγκατάσταση και λειτουργία, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που αναφέρονται στο αντίστοιχο documentation του κατασκευαστή. Πολιτική ορθής χρήσης της υπηρεσίας υποστήριξης ισχύει για όλα τα πακέτα, εκτός από τα “Mission Critical” και “Mission Critical Pro” και θα εφαρμόζεται σε περιπτώσεις κατάχρησης. Για “Self Manage”, Manage, Manage Pro, Silver Manage, & Gold Managed ισχύουν 30, 60, 120, 60 & 120 λεπτά τεχνικής υποστήριξης ανά μήνα αντίστοιχα. Το μηνιαίο δικαίωμα χρόνου χρήσης της υπηρεσίας δεν μπορεί να μεταφερθεί σε επόμενο μήνα, σε περίπτωση μη χρήσης. Οι περιορισμοί των πακέτων υποστήριξης ισχύουν για όλες τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Για ανάγκες σας που δεν καλύπτονται από την παραπάνω υπηρεσία μπορούμε να σας παρέχουμε υποστήριξη από την ομάδα των προγραμματιστών μας. Προσφέρεται ως ξεχωριστή υπηρεσία και εντάσσεται σε ανεξάρτητη τιμολογιακή πολιτική.

100% Uptime SLA

Στις υπηρεσίες που αναφέρεται ότι είναι υψηλής διαθεσιμότητας και υπάρχει εγγύηση 100% Uptime SLA, ο Φιλόξενος εγγυάται την διαθεσιμότητα της συγκεκριμένης υπηρεσίας κατά 100%.

Σε περίπτωση που η υπηρεσία που παρέχεται στον πελάτη για κάποιο μήνα δεν είναι διαθέσιμη στο 100%, ο πελάτης πιστώνεται μέρος του μηνιαίου κόστους της υπηρεσίας, βάση του παρακάτω πίνακα.

 

(Downtime) Ποσοστό Πίστωσης
Από Έως
0% <1% 5%
=1% <5% 10%
=5% <10% 20%
=10% <20% 40%
=20% <50% 75%
=50% =<100% 100%

Περιεχόμενο

Απαγορεύεται ρητά η χρήση των υπηρεσιών του Φιλόξενου για οποιαδήποτε μη νόμιμο σκοπό περιλαμβανομένων αλλά μη περιοριζόμενων σε δημοσίευση πορνογραφικού περιεχομένου, πειρατικού περιεχομένου, αρχείων προερχομένων από κλοπή, αναδημοσίευση περιεχομένου χωρίς την απαραίτητη άδεια του εκδότη και την παραχώρηση πνευματικών δικαιωμάτων, αποστολή μαζικής αλληλογραφίας χωρίς την έγκριση των παραληπτών και την αναφορά της ταυτότητας του αποστολέα. Κάθε χρήστης που χρησιμοποιεί (ή προτρέπει τους επισκέπτες των σελίδων του μέσω links) σε σελίδες με περιεχόμενο ή πρακτικές που εμπίπτουν στα παραπάνω, μπορεί να οδηγηθεί σε άμεση διακοπή της συνεργασίας με τον Φιλόξενο, ο οποίος μπορεί και να δικαιώσει κάθε θετική και αποθετική ζημία από τη μη σωστή χρήση των υπηρεσιών του.

Πιο αναλυτικά οι χρήστες των υπηρεσιών του Φιλόξενου απαγορεύεται ρητά να χρησιμοποιούν τους εξυπηρετητές για δημοσίευση περιεχομένου:
Αντίθετου στην ισχύουσα νομοθεσία (π.χ. υβριστικό, που προσβάλει την δημόσια αιδώ, που παραβιάζει πνευματικά δικαιώματα (copyright), είναι ανάρμοστο για άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών κ.λπ.).
Πορνογραφικού, ρατσιστικού και γενικά ανήθικου σύμφωνα με τα ήθη της Ελληνικής κοινωνίας αλλά και της κοινότητας του Internet περιεχομένου (π.χ. serial ή registration numbers από εμπορικά προγράμματα, cracker utilities, συμβουλές για spamming κ.λπ.).
Παραπομπών σε χώρους με υλικό που απαγορεύεται η τοποθέτησή του στον Φιλόξενο
Σελίδες οποιουδήποτε περιεχομένου αν αυτές έχουν διαφημιστεί με ανάρμοστο τρόπο μέσα στο Internet (spamming κ.λπ.)
Στην περίπτωση που το περιεχόμενο που ανεβάσει κάποιος χρήστης εμπίπτει σε κάποια από τις παραπάνω κατηγορίες, ο Φιλόξενος θα διαγράψει το συγκεκριμένο περιεχόμενο άμεσα, αλλά δύναται να διαγράψει και το λογαριασμό του χρήστη, χωρίς πρότερη ειδοποίηση αυτού.
Ο Φιλόξενος δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των λογαριασμών των χρηστών του και δεν εγγυάται για την ακρίβεια των πληροφοριών που παρέχονται.

Διαδικτυακά Ονόματα

Ο πελάτης πρέπει να είναι σύμφωνος αφού πρώτα διαβάσει τους κανονισμούς διαχείρισης και εκχώρησης ονομάτων χώρου. Οι σχετικοί κανόνες :

.gr ονομάτων http://www.eett.gr/opencms/opencms/EETT/Electronic_Communications/DomainNames/Regulations.html .
.eu ονομάτων http://www.eurid.eu/en/faq .
Λοιπά ονόματα http://www.icann.org/en/help/dndr/udrp/policy .

Email
Ο πελάτης συμφωνεί ότι προτίθεται να κάνει λογική χρήση του email του και ότι η μέση κίνηση των email που διακινεί μέσω του server είναι μέσα στο πλαίσιο της φυσιολογικής κίνησης ενός μέσου χρήστη του Internet.
Απαγορεύονται αυστηρά και αποτελούν λόγο άμεσου τερματισμού του λογαριασμού πελάτη τα παρακάτω:
Αποστολή μηνυμάτων μαζική ή μη, σε παραλήπτες που δεν έχουν ζητήσει την παραλαβή των μηνυμάτων (spamming).
Εγγραφή σε mailing list κάποιου παραλήπτη χωρίς την έγκριση του.
Σε αποδεδειγμένη διαμαρτυρία για spamming, ο Φιλόξενος δύναται να διαγράψει ή να σταματήσει τη λειτουργία του λογαριασμού από τον οποίο προέρχεται.

Χρήση πόρων
Ο πελάτης συμφωνεί ότι προτίθεται να κάνει λογική χρήση των πόρων του εξυπηρετητή που φιλοξενείται, ότι δεν προορίζονται όλοι οι πόροι του εξυπηρετητή για δική του χρήση και αναγνωρίζει ότι μοιράζεται τους πόρους του εξυπηρετητή με άλλους χρήστες.
Ως όριο στη χρήση της υπολογιστικής ισχύος (CPU) και μνήμης του server τίθεται το 10% των συνολικών πόρων του εξυπηρετητή. Σε περίπτωση που οι διεργασίες που εκτελούνται στο λογαριασμό του πελάτη ξεπερνούν σε σταθερή βάση την κατανάλωση του 10% των συνολικών πόρων του εξυπηρετητή, ο πελάτης ενημερώνεται σχετικά ώστε να τερματίσει τις συγκεκριμένες διεργασίες. Αν μετά την ενημέρωση ο λογαριασμός του πελάτη συνεχίζει και παρουσιάζει αυξημένη κατανάλωση των συνολικών πόρων του εξυπηρετητή τότε ο Φιλόξενος διατηρεί το δικαίωμα να τερματίσει τις διεργασίες χωρίς άλλη σχετική ενημέρωση του πελάτη.
Οι διαθέσιμοι πόροι του εξυπηρετητή προορίζονται αποκλειστικά για χρήση εντός των λογαριασμών των πελατών του Φιλόξενου. Απαγορεύεται η διάθεση πόρων κατά οποιονδήποτε τρόπο σε ιστοσελίδες τρίτων με οποιαδήποτε μορφή, περιλαμβανομένων αλλά μη περιοριζόμενων σε άντληση γραφικών ή κειμένων από ιστοσελίδες τρίτων υλικού που βρίσκεται σε εξυπηρετητές του Φιλόξενου, εκτέλεση προγραμμάτων banner exchange κ.λπ.
Απαγορεύεται ρητά η χρήση irc bot και chatrooms, λόγω του υπερβολικού φόρτου που προκαλούν οι παραπάνω εφαρμογές στους εξυπηρετητές.
Ο Φιλόξενος προσφέρει τα απαραίτητα εργαλεία στον πελάτη ώστε ο τελευταίος να μπορεί να παρακολουθεί τους πόρους που χρησιμοποιεί, όπως είναι αυτός της μέγιστης μηνιαίας διακίνησης δεδομένων. Ο πελάτης οφείλει να παρακολουθεί αυτούς τους πόρους και να φροντίζει να μην υπερβαίνει τα όρια που ορίζονται από την υπηρεσία που έχει αγοράσει.
Σε περίπτωση που η χρήση πόρων όπως αυτού της μέγιστης μηνιαίας διακίνησης δεδομένων ξεπεράσει τα όρια που περιλαμβάνονται στο λογαριασμό του πελάτη, ο Φιλόξενος διατηρεί το δικαίωμα να απενεργοποιήσει το λογαριασμό του πελάτη.

Επικοινωνία

Ο πελάτης οφείλει να έχει πάντα τα στοιχεία επικοινωνίας του ενημερωμένα, και να ειδοποιεί τον Φιλόξενο για κάθε μεταβολή τους. Οφείλει δε να ορίσει μία διεύθυνηση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εκτός των email διευθύνσεων των domains του που φιλοξενούνται στον Φιλόξενο σαν κύρια email διεύθυνση επικοινωνίας, ώστε να μπορεί ο Φιλόξενος να επικοινωνήσει μαζί του ακόμη και σε περίπτωση που παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα στο λογαριασμό του.
H επικοινωνία και ενημέρωση του Φιλόξενου προς τον πελάτη για θέματα που αφορούν στο account του (αναβαθμίσεις στους servers, λήξη – ανανέωση account κτλ ) διεξάγεται μέσω email. Ο πελάτης οφείλει να ελέγχει τακτικά το email που έχει ορίσει σαν κύριο email επικοινωνίας ώστε να ενημερώνεται για θέματα που αφορούν το account του.

Ενεργοποίηση – Ανανέωση
Η ενεργοποίηση του account του πελάτη γίνεται μετά την καταβολή του τιμήματος της συνδρομής φιλοξενίας.
Η ανανέωση του λογαριασμού φιλοξενίας γίνεται αυτόματα κατά την λήξη της συνδρομής και για το ίδιο χρονικό διάστημα με αυτό της αρχικής συνδρομής με προϋπόθεση ότι θα έχει καταβληθεί το αντίτιμο της ανανέωσης της συνδρομής μέχρι την ημερομηνία λήξης της συνδρομής. Ο Φιλόξενος οφείλει να υπενθυμίσει στον πελάτη την λήξη της συνδρομής μέσω email 14 ημερολογιακές ημέρες πριν, και να τον ενημερώσει για τις εναλλακτικές μεθόδους πληρωμής του αντιτίμου ανανέωσης της συνδρομής του. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής του αντιτίμου ανανέωσης, την επομένη της λήξης της συνδρομής το account του πελάτη τίθεται σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας για 30 ημέρες, ενώ παράλληλα αποστέλλεται και νέα ειδοποίηση. Αν εντός των ημερών αυτών δεν καταβληθεί το αντίτιμο της ανανέωσης της συνδρομής ή δεν υπάρξει επικοινωνία από την πλευρά του πελάτη και διευθέτηση του ζητήματος, ο λογαριασμός διαγράφεται οριστικά.
Σε περίπτωση πληρωμής μέσω πιστωτικής κάρτας, ο πελάτης πρέπει σύμφωνα με τις οδηγίες που θα του δοθούν να προβεί σε νέα χρέωση της πιστωτικής του κάρτας. Ο Φιλόξενος δεν ανανεώνει αυτόματα τις συνδρομές μέσω πιστωτικών καρτών με επαναχρέωση της πιστωτικής κάρτας. Οποιαδήποτε πληρωμή προς τον Φιλόξενο γίνετε μέσω πιστωτικής κάρτας αφορά μία και μοναδική χρέωση.

Διακοπή συμφωνητικού
Το παρόν συμφωνητικό μπορεί να διακοπεί από οποιονδήποτε των συμβαλλομένων χωρίς αιτία. Ο Φιλόξενος δεν υποχρεούται σε επιστροφή του συμφωνημένου ποσού για το χρονικό διάστημα που απομένει από την ημέρα της διακοπής έως την κανονική λήξη της σύμβασης σε περίπτωση που την διακοπή ζητήσει ο πελάτης ή το συμφωνητικό διακοπεί από τον Φιλόξενο σε περίπτωση επανειλλημένων παραβάσεων των όρων χρήσης από τον πελάτη. Ο Φιλόξενος διατηρεί το δικαίωμα προς τους πελάτες του να αρνηθεί, τερματίσει ή να θέσει σε διαθεσιμότητα τις υπηρεσίες του κατά βούληση αν κρίνει ότι γίνεται κατάχρηση αυτών και δεν θα είναι υπεύθυνος για επιπτώσεις, θετικές και αρνητικές, που μπορεί να προκύψουν λόγω του τερματισμού ενός λογαριασμού.

Εξασφάλιση
Ο πελάτης συμφωνεί ότι θα υπερασπιστεί έναντι παντός δικαστηρίου, θα εξασφαλίσει, θα κρατήσει μακριά από κάθε κίνδυνο, από όλες τις απαιτήσεις, απώλειες, χρηματικές διεκδικήσεις και ευθύνες τον Φιλόξενο και θα τον καλύψει από κάθε χρηματικό κόστος συμπεριλαμβανομένων και των αμοιβών των δικηγόρων, από οποιαδήποτε υπόθεση ή διεκδίκηση λόγω ζημίας ή βλάβης ή οποιασδήποτε άλλης αιτίας εγείρει οποιοσδήποτε τρίτος εναντίον του Φιλόξενου εξαιτίας των δραστηριοτήτων και υπηρεσιών ή άλλων πράξεων του πελάτη ή περιεχομένων και πληροφοριών που κινήθηκαν μέσω του λογαριασμού φιλοξενίας του.

Δήλωση εχεμύθειας

Ο Φιλόξενος δεσμεύεται ότι δεν θα γνωστοποιήσει ή πουλήσει ή χρησιμοποιήσει το email ή άλλα προσωπικά δεδομένα του πελάτη ή δεδομένα που φιλοξενεί ο πελάτης στον Φιλόξενο, σε οποιοδήποτε τρίτο. Ο Φιλόξενος θα γνωστοποιήσει τα περιεχόμενα των emails και της ηλεκτρονικής επικοινωνίας των πελατών της μόνο σε περίπτωση που υπάρξει σχετικό αίτημα από τις Ελληνικές αρχές για διαλεύκανση υποθέσεων παραβίασης της νομοθεσίας. Σε αυτήν την περίπτωση ο Φιλόξενος θα συνεργαστεί πλήρως με τις αρχές και θα παράσχει κάθε είδους διευκόλυνση για την αποκάλυψη παράνομων δραστηριοτήτων.

Εγγύηση
Tα πακέτα φιλοξενίας διακομιστών του Φιλόξενου συνοδεύονται από εγγύηση επιστροφής χρημάτων 15 ημερών από την ημερομηνία έναρξης του λογαριασμού φιλοξενίας. Αν ο πελάτης δεν μείνει ικανοποιημένος από το επίπεδο υπηρεσιών του Φιλόξενου, μπορεί μέσα σε 15 ημέρες από την έναρξη του λογαριασμού του να ζητήσει την ακύρωση του παρόντος συμφωνητικού. Στην περίπτωση αυτή επιστρέφεται στον πελάτη το συνολικό πόσο της συνδρομής του.
Σε περίπτωση που το πόσο της συνδρομής περιλάμβανε πρόσθετα έξοδα (αγορά domain name, προμήθειες τρίτων ή προμήθειες τραπεζών ή πιστωτικών καρτών, έξοδα εγκατάστασης, πρόσθετες υπηρεσίες) το ποσό της συνδρομής επιστρέφεται στον πελάτη αφού παρακρατηθούν τα παραπάνω έξοδα. Καμία επιστροφή χρημάτων δεν γίνεται μετά την 15 μέρα της συνδρομής. Η παραπάνω εγγύηση αφορά αποκλειστικά και μόνο τα πακέτα ενοικίασης διακομιστών, και όχι το σύνολο των παρεχομένων υπηρεσιών του Φιλόξενου.

Αποδοχή όρων χρήσης
Η τοποθέτηση σελίδων και πληροφοριών και γενικότερα η χρήση του δικτύου και των πόρων του Φιλόξενου συνεπάγεται αυτόματη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παραπάνω όρων. Ο Φιλόξενος διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει κατά βούληση και χωρίς άλλη προειδοποίηση πλην της ανακοινώσεως στον χώρο αυτό των κανόνων που αφορούν το περιεχόμενο των σελίδων των χρηστών της και είναι στην ευθύνη του πελάτη να φροντίζει να ενημερώνεται σχετικά από την παρούσα ιστοσελίδα.

Back to Top

Philoxenos 2003-2019 | Αριθμός Μητρώου (EETT) 08-320 | Όροι Χρήσης | Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και χρήσης Cookies | Συμμόρφωση με GDPR | Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ 24%.

Χρησιμοποιούμε cookies, προκειμένου να σας εξασφαλίσουμε μοναδική εμπειρία περιήγησης στον ιστότοπό μας. Περισσότερες Πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close