Εγκατάσταση Debian 7 σε KVM-HA

Ο παρακάτω οδηγός αναλύει βήμα – βήμα την εγκατάσταση λειτουργικού Debian 7 σε διακομιστή VPS-HA

 

Σημείωση: Λόγω της πλατφόρμας υψηλής διαθεσιμότητας, οι λειτουργίες “reboot”, “shutdown” και “stop” μέσα από το περιβάλλον διαχείρισης καθυστερούν. Για καλύτερη απόκριση στις λειτουργίες αυτές καλό είναι να εκτελούνται μέσα από το λειτουργικό σας σύστημα.

 

Αρχικά πρέπει να συνδεθούμε στον λογαριασμό μας και να μεταβούμε στην περιοχή διαχείρισης προϊόντων  και επιλέγουμε Προβολή Στοιχείων στην υπηρεσία που αντιστοιχεί στο KVM-HA VPS μας όπως στην παρακάτω εικόνα.

gen-01-products

Read more…

Εγκατάσταση CentOS 6.5 σε KVM-HA

Ο παρακάτω οδηγός αναλύει βήμα – βήμα την εγκατάσταση λειτουργικού CentOS σε διακομιστή VPS-HA

 

Σημείωση: Λόγω της πλατφόρμας υψηλής διαθεσιμότητας, οι λειτουργίες “reboot”, “shutdown” και “stop” μέσα από το περιβάλλον διαχείρισης καθυστερούν. Για καλύτερη απόκριση στις λειτουργίες αυτές καλό είναι να εκτελούνται μέσα από το λειτουργικό σας σύστημα.

 

Αρχικά πρέπει να συνδεθούμε στον λογαριασμό μας και να μεταβούμε στην περιοχή διαχείρισης προϊόντων  και επιλέγουμε Προβολή Στοιχείων στην υπηρεσία που αντιστοιχεί στο KVM-HA VPS μας όπως στην παρακάτω εικόνα.

gen-01-products

Read more…

Εγκατάσταση Ubuntu 12.04 server on KVM-HA

Ο παρακάτω οδηγός αναλύει βήμα – βήμα την εγκατάσταση λειτουργικού Ubuntu 12.04 σε διακομιστή VPS-HA

 

Σημείωση: Λόγω της πλατφόρμας υψηλής διαθεσιμότητας, οι λειτουργίες “reboot”, “shutdown” και “stop” μέσα από το περιβάλλον διαχείρισης καθυστερούν. Για καλύτερη απόκριση στις λειτουργίες αυτές καλό είναι να εκτελούνται μέσα από το λειτουργικό σας σύστημα.

 

Αρχικά πρέπει να συνδεθούμε στον λογαριασμό μας και να μεταβούμε στην περιοχή διαχείρισης προϊόντων  και επιλέγουμε Προβολή Στοιχείων στην υπηρεσία που αντιστοιχεί στο KVM-HA VPS μας όπως στην παρακάτω εικόνα.

gen-01-products

 

Read more…

Back to Top

Philoxenos 2003-2019 | Αριθμός Μητρώου (EETT) 08-320 | Όροι Χρήσης | Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και χρήσης Cookies | Συμμόρφωση με GDPR | Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ 24%.