Ρύθμιση E-Mail σε Outlook Express

Αρχικά, θα πρέπει να έχετε δημιουργήσει τους απαραίτητους λογαριασμούς e-mail που χρειάζεστε χρησιμοποιώντας το control panel σας.

Στην παρακάτω διαδικασία, αναφέρετε το domain: domainname.xyz Εσείς θα πρέπει να εντικαταστήσετε το domain domainname.xyz με το δικό σας domain.

1. Στο Outlook Express, πηγαίνετε στο μενού Tools (Εργαλεία) και κάντε click στο Accounts… όπως φαίνεται και στην παρακάτω εικόνα:

outlook_express1

2. Στο παράθυρο που εμφανίζετε κάντε click στο Add και επιλέξτε Mail όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα:

outlook_express2

3. Πληκτρολογείστε το όνομά σας όπως θέλετε να εμφανίζετε στα e-mails που θα στέλνετε (συνιστούμε τη χρήση λατινικών χαρακτήρων). Έπειτα πατήστε Next όπως φαίνεται και στην παρακάτω εικόνα:

outlook_express3

4. Πληκτρολογείστε την e-mail διεύθυνσή σας όπως την δημιουργήσατε από το control panel και κάντε click στο Next.

outlook_express4

5. Επιλέξτε τον server σαν POP3.

6. Για διακομιστή εισερχομένων πληκτρολογείστε mail.yourdomainname.com (όπου το yourdomainname.com είναι το domain σας. Θα πρέπει να το αντικαταστήσετε με το domain που σας ανήκει).

7. Outgoing Mail Server: Πληκτρολογήστε τον διακομιστή εξερχόμενης αλληλογραφίας του παροχέα Internet που χρησιμοποιείτε. Στο τέλος αυτού του άρθρου παρέχονται πληροφορίες για τους διακομιστές όλων των Ελληνικών παροχέων Internet.

8. Κάντε click στο Next.

outlook_express5

9. Στο Account Name πληκτρολογείστε την e-mail διεύθυνσή σας. Επιπλέον πληκτρολογείστε το password που επιλέξατε κατά τη δημιουργία αυτού του account μέσα από το control panel.

outlook_express6

10. Κάντε click στο Next, έπειτα στο Finish και μετά στο Close

Διακομιστές Εξερχόμενης Αλληλογραφίας των Ελληνικών Παροχέων Internet

Otenet: mailgate.otenet.gr
Forthnet: mailgate.forthnet.gr
HOL: smtp.hol.gr
ΟΝ telecoms: mail.ontelecoms.gr
AltecNET (ACN): mail.altecnet.gr
TELLAS: smtp.tellas.gr
Vivodi: mail.vivodinet.gr
Vodafone (panafonet): mail.panafonet.gr
Teledome: mail.teledomedsl.gr (adsl) ή mail.teledomenet.gr (dialup)
NetONE: mail.netone.gr
PLATOnet: mail.platonet.gr
T.E.E: teemail.tee.gr
TelePassport: smtp.tpp24.gr

Back to Top

Philoxenos 2003-2019 | Αριθμός Μητρώου (EETT) 08-320 | Όροι Χρήσης | Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και χρήσης Cookies | Συμμόρφωση με GDPR | Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ 24%.

Χρησιμοποιούμε cookies, προκειμένου να σας εξασφαλίσουμε μοναδική εμπειρία περιήγησης στον ιστότοπό μας. Περισσότερες Πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close